Edelsteencentrum
   KRISTALIJN

 

Artikelen & Publicaties

Onder hoogspanning
Door Edelsteencentrum Kristalijn.

De laatste jaren en zeker maanden, wordt het steeds duidelijker. We bevinden ons in een rollercoaster van economische en maatschappelijke onzekerheid. Daarom is het niet verwonderlijk dat steeds meer mensen moeite hebben om hun rust en goede humeur te bewaren. Zeg nou zelf, als je baan op de tocht staat, je huis onverkoopbaar wordt en er geen uitzicht is op veranderingen op korte termijn, dan houdt het toch eens op. Lieve mensen laat de grond niet onder je voeten vandaan slaan. Zorg, dat je juist in deze spannende tijden, goed geaard bent en bij je zelf kan blijven.

Misschien is het “NU” wel de tijd om jezelf eens goed onderhanden te nemen en te zorgen dat oude patronen niet langer je leven en handelen beheersen. Neem de tijd om te gronden, ga bijvoorbeeld de natuur in om te wandelen of werk in de tuin. Een ander zal meer genieten van een lekker voetenbad of een massage. Weer een ander zal baat vinden bij het dragen van of mediteren met een edelsteen of kristal. Als dit laatste je aanspreekt, kan je er eens een boek op naslaan, een en ander op internet opzoeken of meedoen met een van de introductie-workshops, die wij organiseren binnen onze praktijk.

Tijdens deze workshop wordt er informatie gegeven over hoe en waarom (half)-edelstenen werken. Welke steen er voor iemand of een bepaalde situatie het meest geschikt is, hoe ze gereinigd moeten worden en wordt er kennis gemaakt met de verschillende energieën van kristallen. Deze workshop staat op zichzelf maar kan ook een mooie opstap zijn naar de cursussen die wij over deze onderwerpen organiseren.

Wil je niet zelf aan de slag, dan kan een edelsteen-testconsult voor jou misschien de oplossing bieden. Bij zo’n consult wordt er een energie-scan gemaakt aan de hand van de naam van de betreffende persoon en een keuze gemaakt voor een bepaalde steen. De betekenis van deze steen voor jou wordt dan besproken/beschreven en de wijze van gebruiken uitgelegd. Het uitgangspunt is dat iedereen uniek is en een eigen aanpak nodig heeft.

Een voorbeeldje uit de praktijk: Een jonge, hoogsensitieve lerares vroeg een consult aan omdat zij altijd moe was aan het einde van haar werkdag. Bij afstemming bleek dat zij zich volledig openstelde voor haar leerlingen. In deze klas bevonden zich een paar kinderen, die heel veel spanning bij zich hadden en alle aandacht naar zich toetrokken. Dit bracht onrust in de klas, maar maakte ook dat juf niet bij zichzelf kon blijven.

Ons advies aan haar: draag een Labradoriet! Dit is een steen, die helpt om de persoonlijke ruimte te beschermen. Hierdoor kon ze in haar eigen energie blijven en toch betrokken bij wat er speelde. Het resultaat was,opmerkelijk. Ze was minder moe en kon beter controle houden in de klas en over haar eigen “Zijn”.

 

Waarom werken Edelstenen en Kristallen

De basis hiervan ligt in het gegeven dat het menselijk lichaam makkelijk mee resoneert op een andere dan de eigen energie-frequentie en zo wordt uitgedaagd om stagnaties in de energiestroom weer in beweging te zetten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat het lichaam voor meer dan de helft uit water bestaat en dus een goede geleider vormt.

Ons lichaam bevat naast water ook een substantiële hoeveelheid mineralen en kristallen. Wat te denken van zout en ijzer in ons bloed, maar ook calcium in de botten en silicium in onze huid en haren. De kristallen, die zich in de aarde ontwikkelen hebben grote overeenkomsten met die in ons eigen lichaam. Deze overeenkomst maakt dat het menselijk lichaam bij contact met deze kristallen mee gaat resoneren met hun trilling. Bij bloedarmoede zal de arts ons staalpillen voorschrijven opdat het bloed krachtiger wordt en zo makkelijker zuurstof op kan nemen. In de edelsteentherapie ligt hierbij de keuze van hematiet voor de hand. Omdat dit gesteente rijk is aan ijzer en door het dragen hiervan deze trilling afgeeft aan het menselijk lichaam. Bij depressiviteit heeft men vaak een tekort aan lithium. Dit mineraal is het hoofdbestanddeel van kunziet.

De mineralen of combinaties daarvan zijn verantwoordelijk voor de kleuren van de kristallen. Zo zullen ijzerhoudende gesteenten rood tot roodbruine tinten vertonen, koper- en chroomhoudende gesteenten worden groen. mangaan en lithium geven roze en paarse nuances, nikkel en aluminium veroorzaken blauwtinten enz.
Deze kleuren hebben via de chakra’s invloed op ons lichaam en daarmee op ons welzijn. Door tijdens een Q-touch- of andere healing-sessie een edelsteen in de hand te laten houden of op het lichaam te plaatsen zal de kleur van de steen en de trilling van de mineralen meehelpen om de chakra’s weer in balans te brengen en zo de energie weer vrij in het lichaam te laten stromen.De kleuren en stenen die traditioneel gezien bij de zeven bekende hoofd-chakra’s horen zijn vanaf de basis bekeken.

1)   Rood, roodbruin en zwart – Jaspis, Onyx – Basis-veiligheid en daadkracht
2)   Oranje – Carneool – Warmte
3)   Geel – Oranje Calciet – Ik-kracht
4)   Groen en Roze – Aventurijn en Rozekwarts – Groeikracht en liefde
5)   Licht Blauw – Chalcedone – Communicatie
6)   Donker Blauw – Sodaliet – Inzicht
7)   Paars – Amethist – Weten en inkeer

Het mag duidelijk zijn, dat dit slechts een korte weergave is want er is in alle kleurgroepen een brede keus aan gesteenten en ieder zal naar eigen behoefte en inzicht zijn of haar chakra-stenen kiezen. Vertrouw op je intuïtie en maak gebruik van de mogelijkheden die in je omgeving aanwezig zijn.

 

Hoe werkt een Kristalconsult

Iedereen heeft wel eens het gevoel dat hij of zij een steuntje in de rug kan gebruiken. Of dit nou op emotioneel, fysiek of spiritueel gebied is zal per persoon en per situatie verschillen. Zo kan het voor komen, dat een kind ‘s nachts slecht slaapt, omdat het nog steeds bezig is om alle indrukken van de dag te verwerken. Een volwassene kan moeite hebben met de vele veranderingen die zich in zijn of haar leven voordoen en zich hierdoor ziek of overspannen voelen. In heel testenveel van deze gevallen kan een goed gekozen steen of kristal helpen om de levensenergie weer in beweging te brengen of de sfeer in een ruimte positief beïnvloeden.

Wij, binnen Edelsteencentrum Kristalijn zijn gespecialiseerd in het uittesten van kristallen voor elke situatie.

Hoe vraagt u een consult aan: Natuurlijk kunt u telefonisch een afspraak maken om langs te komen. Er bestaat echter ook de mogelijkheid om per telefoon of e-mail een aanvraag te doen voor een consult. In dat geval wordt de steen uitgezocht, beschreven en vervolgens na ontvangst van betaling aan U toegezonden.

Hoe werkt het: Wilt u een steen voor uzelf of iemand anders laten uittesten dan geeft u de naam van de betrokken persoon door. Dit gaat in de meeste gevallen om de roep- en de achternaam van de betreffende persoon (als dit een geboortenaam of in geval van een een huwelijk de meisjesnaam dient te zijn dan melden we dat). Als het voor een ruimte (bijv een praktijk) is vragen we naar naam en adres van de betrokken ruimte en de eventuele (hoofd-)gebruikers. Wij stemmen ons dan af op de persoon of de situatie, maken via kinesiologie een keuze voor een bepaalde steen en geven vervolgens een beschrijving over de te mogen verwachten werking van deze steen voor de betrokkene. Hierbij wordt ook aangegeven hoe deze te gebruiken. Bij afstandconsulten zal naar overleg de steen worden toegezonden.

 

Goed in je energie in huis en op de werkplek

beschermcompositie

 Regelmatig zijn er mensen, die klagen dat ze zich niet prettig voelen in hun woning of op de plaats waar ze werken. Hierbij wordt dan met name geklaagd over vermoeidheid, hoofdpijn, ademhalingsklachten en andere spanningsverschijnselen. Opvallend hierbij is dat dit per persoon/situatie kan verschillen.
Er zijn een aantal bekende en minder bekende oorzaken, die er voor zorgen dat de woon- en werkomgeving “vervuild” kunnen raken. Zo kunnen er in oudere gebouwen residuen van energie van voorgaande bewoners of gebruikers zijn achter gebleven. Dit kan zijn in de vorm van entiteiten of gebundelde rest-energieën zoals angst, pijn en verdriet (ook in de aarde, voortkomend uit bijv, oorlogs- of ander geweld). Ook in nieuwe gebouwen en woningen kan de spanning aardig oplopen. Denk maar aan spanningen tussen de bewoners of gebruikers Maar ook simpelweg het ondoordacht plaatsen van gebouwen zonder rekening te houden met de natuurlijke “leylijnen” van de aarde aardstralen of wateraders kunnen leiden tot verstoring in het energieveld. Daarnaast ondervinden we steeds meer hinder van “Sick-building syndrome” en elektrostress van dect-telefoons, mobieltjes, computers en allerlei andere apparatuur.
Vanuit de gedachte dat alles energie is, is deze energie ook in beweging te zetten om een zo optimaal leef-/werkklimaat te creeëren.

Je persoonlijke energiehuishouding kan je optimaliseren door je goed te gronden en de spanning of energie van anderen los te laten, die zich in je lichaam en psychische ruimte opslaat.

Hierbij kan je gebruik maken van verschillende edelstenen of kristallen, die jou de aanzet geven om je energie in beweging te brengen.

Zo kan je Onix of Rode Jaspis gebruiken om je basischakra te versterken en zo beter te aarden. Zwarte Tourmalijn is met name een steensoort, die behulpzaam is bij het afvoeren van spanning en electro-stress (ook in de woning/Werkplek). Met behulp van diverse stenen uit het gele spectrum, zoals Citrien, Tijgeroog, Gele Jaspis of Oranje Calciet kan je je zonnevlecht of wils-chakra versterken, zodat de omgeving minder invloed uit kan oefenen op jouw welzijn.

Voor hypersensitieve mensen kan een beschermende steen, zoals Labradoriet of Pauaschelp helpen om de psychische ruimte af te schermen. Hierbij geldt, dat er altijd moet gekeken worden naar de individuele situatie. Deze kan namelijk tot een heel andere steensoort of behandeling lijden.
Als er sprake is van een verstoorde energie in een woning of werkruimte is het van belang om eerst de aard van de verstoring vast te stellen. Aan de hand van een schematische tekening is vaak al in te voelen wat de oorzaak hiervan is. Door het pand te gronden en te zuiveren zal er al gauw een betere sfeer ontstaan. Daarnaast kan men werken met de energie van diverse stenen. Zo zal Amethist rust brengen, Bergkristal en Celestien de ruimte zuiveren en kan je Zwarte Tourmalijn inzetten om electro-stress naar de aarde af te voeren. In een omgeving waar veel spanning heerst kan een stuk Dolomiet of Bariet een welkome oplossing vormen. Deze steensoorten staan er namelijk om bekend, dat zij negatieve energie in zich opnemen en deze omzetten in positief. Daarnaast zijn er stenen die bijv. een gevoel van samenhorigheid (Oranje Calciet) of harmonie (Chrysocolla) creeëren.
Ook hier geldt dat elke situatie uniek is en vraagt om een andere oplossing.

Als er sprake is van energetische verstoring op welk niveau dan ook of een wens om de energie voor een bepaald doel te optimaliseren kan men een afspraak maken om te scannen wat de mogelijkheden zijn.

 

Terug naar school, feest of drama ?

Nu de grote vakantie er op zit worden we weer dagelijks geconfronteerd met het feit, dat het ene kind zich op school als een vis in het water voelt en het andere kind zijn draai niet kan vinden. Heeft u een kind dat gevoelig reageert op zijn of haar omgeving dan kan dat op allerlei manieren tot uiting komen. Bijvoorbeeld ‘s ochtends moeite hebben met opstaan, slechte concentratie, innerlijke onrust, angst om te falen en uiteindelijk slecht slapen kunnen allemaal terug te voeren zijn op overgevoeligheid en de druk(te) op school. U kunt uw kind ondersteunen door hem of haar te leren zich te gronden en af te schermen voor de energie van andere personen in zijn of haar directe omgeving. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om een steen voor uw zoon of dochter uit te zoeken, die ondersteunend werkt. Hierbij kunt u denken aan een steen, die rust brengt tijdens de slaap zodat de indrukken van de dag verwerkt en losgelaten kunnen worden. Bij overgevoeligheid voor omgevingsfactoren kan er gekozen worden voor een “aurabeschermer” en kan een grondende steen helpen om de concentratie te bevorderen. Daarnaast is het mogelijk om de sfeer van een klaslokaal met behulp van een steen te beïnvloeden of om bij thuiskomst een steen in de handen te geven om de opgepikt spanning van klasgenoten ect. los te laten. Heeft het bovenstaande uw aandacht getrokken en wilt u meer informatie of een steen (laten) uitkiezen, dan kunt u contact met ons opnemen. Hopelijk kan op deze manier school voor ieder kind een feestje worden.

Coby

Inschrijven Nieuwsbrief
<< okt 2019 >>
MDWDVZZ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3