Edelsteencentrum
   KRISTALIJN

Kristallen Schedels

MayaIn een groot aantal winkels op het gebied van  edelstenen en esoterie worden stenen bewerkt in de vorm van een schedel te koop aangeboden. Is dit het nieuwste hebbeding op het gebied van spiritualiteit of steekt er meer achter?

Wat is de ware betekenis van deze Kristallen Schedels? Of hier ooit een eensluidend  antwoord op gegeven zal worden zal de tijd leren. Een ding is echter duidelijk. De verhalen die uit allerlei richtingen tot ons komen hebben allemaal de zelfde strekking.

Ten tijde van de schepping  van het heelal is alle informatie over dit proces opgeslagen in kwarts. Dit  is de  meest voorkomende materie  op  aarde en op andere planeten. Kwarts staat van oudsher bekend om zijn zuiverheid en vermogen informatie op te slaan, te transporteren en weer af te geven. Het  werkt  als  het ware als een computer. Door hier vorm aan te geven naar het voorbeeld van de menselijk schedel refereert dit aan ons geheugen.

Volgens de overleveringen bestaan er 12 originele kristallen schedels op aarde en in andere dimensies, die deze informatie in zich dragen. Als deze bijeen komen vormen zij  gezamenlijk de 13de schedel. Door dit samengaan ontstaat er een evolutie in het denken en het weten van de mensheid en zullen wij ons weer onze herkomst herinneren en daardoor opnieuw in verbinding komen met de godsprincipes waarop de schepping is gebaseerd.

Honderden jaren geleden kschedels2ondigden de Maya’s aan dat op 21 december 2012 de tijd zoals wij die nu kennen zal ophouden te bestaan.  De aarde komt dan aan het eindpunt van haar ellipsvormige baan door het heelal waardoor alles in een versnelling en vernauwing raakt. Deze vernauwing is herkenbaar in het gedrag van de mensheid, maar ook in de reacties van Moeder Aarde. Bij de mensen leidt het tot angst en agressief handelen. Voor Moeder Aarde komt dit tot uiting in verslechterende weerscondities, vloedgolven en aardbevingen. Hierin zal pas weer enige rust ontstaan als de planeet Aarde over het scherpste punt van  de ellips heen is en er weer ruimte ontstaat.

Het is juist  in zo’n stressvolle periode  dat de tegenpool ontwaakt. De mensheid heeft het nodig om zich te kunnen herinneren waar ze vandaan komt en wat haar doel is. Dat kan slechts door al het oude en beperkende van zich af te werpen.

De originele Kristallen Schedels laten nu op velerlei wijzen van zich horen. Er verschijnen boeken en films over. Denk maar aan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal skulls. Ook worden er op allerlei manieren onderzoeken gedaan naar de “Echtheid’ en “Ouderdom” van de Kristallen Schedels van het Louvre en het British Museum”. Dit heeft echter tot nu toe tot niets doorslaggevends geleid. Men kan de ouderdom van de schedels niet vastleggen, daar men niet kan vaststellen wanneer ze gemaakt zijn, terwijl de kwarts waaruit ze gemaakt zijn eeuwen oud is. Wel is vast komen te staan, dat het kwarts betreft met een hoge trilling.

De meeste  Kristallen schedeschedels4ls, die tegenwoordig te koop aangeboden worden, worden gemaakt naar aanleiding van de “Originele Schedels”.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van allerlei mineralen. De specifieke kwaliteiten van de gebruikte mineralen worden versterkt door de energie die besloten ligt in de vorm van  de “Schedel”. Door deze vorm ontstaat er een verbinding met het “Kristallen Schedel-bewustzijn”.  Je kunt dit vergelijken met  een computersysteem binnen  een bedrijf waar je vanaf jouw werkplek contact kunt maken met de centrale computer waarin alle gegevens liggen opgeslagen. Als men zich aangetrokken voelt tot een bepaalde schedel kan men, door daar mee te mediteren een diepgaande verbinding met het eigen hogere zelf ervaren. Hierdoor is het mogelijk tot groei en ontspanning komen op een manier, die vele malen verder reikt dan met  behulp van een gewone steen.

De schedels op de foto’s bij dit artikel zijn slechts bedoeld om een indruk te geven van onze collectie. Mocht je persoonlijk kennis willen maken met deze persoonlijkheden maak dan een afspraak om langs te komen. Bekijk tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop rond dit thema.
Panthera (privécollectie)schedels3

Inschrijven Nieuwsbrief
<< okt 2019 >>
MDWDVZZ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3